Home  ›  CT i TD  ›  Izdavanje tehničkog odobrenja

Izdavanje tehničkog odobrenja


Ovlaštenje Federalnog Ministarstva prostornog uređenja

Pro-Most d.o.o. Mostar je prvo imenovano bosanskohercegovačko tijelo za tehničko ocjenjivanje i provedbu ocjenjivanja, te izdavanja bosanskohercegovačkog tehničkog odobrenja za navedeno područje građevnih proizvoda. Imenovanje je provelo Federalno Ministarstvo prostornog uređenja Bosne i Hercegovine, na temelju članka 11. Pravilnika o tehničkim odobrenjima za građevinske proizvode (“Službene novine Federacije BiH, br. 2/11).

Unutar tvrtke Pro-Most d.o.o, postavljena je organizacijska jedinica Certifikacijsko tijelo i njezina podjedinica Izdavanje tehničkog odobrenja, koju čine odgovorne osobe imenovane za izradu i izdavanje bosanskohercegovačkog tehničkog odobrenja (BTO), za određena područja proizvoda, odnosno grupe proizvoda.

Registar ovlaštenih pravnih lica za ocjenjivanje usklađenosti

Odgovorna osoba brine se o poštivanju postupka izrade tehničkog odobrenja, u skladu sa svim zakonskim odredbama.

CT – OB 01 Zahtjev
CT – OB 59 Prigovori i žalbe

Zakonsku osnovu za izdavanje tehničkog odobrenja predstavlja:

 

Dodatne informacije o nama i našim uslugama možete zatražiti preko naših kontakt stranica